Frasi utili

Saluti   Presentarsi  Espressioni base  Chiedere informazioni

Saluti

Ohayoo gozaimasu Buon giorno (solo al mattino)
Konnichiwa Ciao, buon pomeriggio
Konbanwa- Buona sera
Oyasumi-nasai Buona notte
Sayoonara  Arrivederci
Jaa mata Ci vediamo dopo

Presentarsi

Itaria-jin desu Sono Italiano
Kookoo-sei desu Sono uno studente delle superiori
O-kuni wa doko desu ka? Quale è la tua nazione natale?Da dove vieni?
Watashi Io
Watashi wa Simone desu Io sono Simone
Itaria-jin Italiano (cittadino)
Watashi wa Itaria-jin desu Sono un Italiano
Anata Tu
Anata wa Tanaka-san desu ka? Tu sei (lei è) Mr./Ms. Tanaka?
Soo desu Esatto
Chigaimasu No, non sono
Nihon-jin Giapponese (cittadino)
Ano Quello
Hito Persona
Dare Chi?
Ano hito wa dare desu ka? Chi è quella persona?
Watashi no Mio
Watashi no chichi desu? Lui è mio padre
Chichi Padre (il proprio)
Otoosan Padre (di qualcun’altro)
Tanaka-san no otoosan desu Egli è il padre di Mrs. Tanaka
Anata no Tuo
Anata no namae wa? Qual è il tuo nome?Come ti chiami?
Tomadachi Amico
Kare, kanojo Lui, lei
Kodomo, otona Bambino, adulto
Onna, otoko Maschio, femmina
Onna no hito, otoko no hito Donna, uomo
Onna no ko, otoko no ko Ragazza, ragazzo
Sensei, gakusei Maestro (maestra), studente
Furansu, Igirisu, Itaria Francia, Inghilterra, Italia
Kanada, Doitsu, Oosutoraria Canada, Germania, Australia
Haha  Madre (propria)
okaasan Madre (di altri)

Espressioni base

O-shigoto wa?  Che lavoro fai?Quale è la tua occupazione?
Doo-itashimashite Tu sei il benvenuto
O-genki desuka? Come stai?
Hai genki desu (Si,) sto bene
Hai Si
Iie No
Omedetoo gozaimasu Congratulazioni
Doozo yoroshiku Felice di incontrarticonoscerti
O-namae wa? Come ti chiami?
Watashi wa Simone desu Io mi chiamo Simone
Arigatoo Grazie
Arigatoo Gozaimasu Grazie mille
Doomo arigatoo gozaimasu Indica il massimo della riconoscenza
Dooitashimashite prego
Wakarimasu Capisco
Wakarimasen Non capisco
Nihon-go Lingua Giapponese
Nihon-go wa wakarimasen Non capisco il Giapponese (la lingua Giapponese)
Nihon-go ga heta desu Conosco poco il Giapponese
Ei-go La lingua inglese
Ei-go ga wakarimasu ka? Capisci l’inglese?
Sumimasen Mi scusi
Oai deki uresii desu Felice di conoscerti
Tanosiku yatte kudasai Divertiti!
Kore Questo
Desu è; sono
Jinja Santuario Scintoista
Kore wa jinja desu Questo è un santuario Scintoista
Are Quello
Are wa o-tera desu Quello è un tempio Buddista
Are wa Kabuki-za desu ka? Quello è un tearo Kabuki?
Hai, soo desu Si, lo è
Dewa arimasen Non è; non sono
Nan(i) Cosa…?
Kore wa nan desu ka? Cosa è questo?
Torii desu Questo è un arco del santuario Scintoista
Kore wa Kookyo desu ka? Questo è il palazzo Imperiale?
O-shito Castello
Are wa o-shito desu ka? Questo è un castello?
Kore wa bonsai desu. Questo è un bonsai
Are wa fuurin dewa arimasen Questa non è una campanella
Kawa Fiume
Mizuumi Lago
Yama Montagna
Umi Oceano
Machi Città; cittadina
Too Campagna; area rurale
Eki Stazione
Dooro Strada
Dichi Corso
Biru Edificio

Chiedere informazioni

Sumimasen Mi scusi
Takushii-noriba Posteggio per TAXI
Takushii-noriba wa doko desu ka? Dove è un parcheggio per TAXI?
Asoko Laggiù; quel posto
Askoko desu E’ laggiù
Koko Qui; questo posto
Koko wa doko desu ka? Dove è questo posto
Tooi Lontano
Eki wa tooi desu ka? E’ lontana la stazione?
Chikai Vicino
Iie, chikai desu No, è vicino
Chizu Mappa
Shinjuku wa chizu de doko desu ka? Dove è Shinjuku sulla mappa?
O-terai Camera da letto
O-terai wa doko desu ka? Dove è la camera da letto?
Soba Vicino
Erebeetaa Ascensore
Erebeetaa no soba desu E’ vicino all’ascensore
Kusuri-ya Farmacia
Koko massugu Sempre drittosempre dritto
Kusuri-ya wa koko massugu desu ka? La farmacia è avati per questa strada?
Mae Davanti
Hai, eki ni mae desu Si è davanti alla stazione
Higashi, nishi, kita, minami Est, Ovest, Nord, Sud
Ushiro, ue, shita, migi, hidari Dietro, sopra, sotto, destra, sinistra
Naka, soto, iriguchi, deguchi Dentro, fuori, entrata, uscita
Kuukoo, basu-tei Aereoporto, fermata dell’autobus
Taishi-kan, ryooji-kan Ambasciata, consolato
Ginkoo, yuubin-kyoku, mise Banca, ufficio postale, grande magazzino
Depaato, kissa-ten Supermercato, caffetteria